Parlamentul European – Biroul de Informare in Romania

Concursul National Euroscola

Programul Euroscola

 

 

Uniunea Europeană

Site-ul oficial al Uniunii Europene

Carta drepturilor fundamentale 

Concluziile Consiliului privind drepturile omului şi democraţia
Fişă informativă: Cadrul strategic al UE privind drepturile omului şi democraţia
Promovarea drepturilor omului şi a democraţiei în întreaga lume

 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Pagina oficială a CEDO (CoE)
Despre Curtea europeană a Drepturilor Omului (ME)
Egalitatea de gen
Pagina CoE
Pagina Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a UE

Traficul de fiinţe umane
Acţiunea CoE împotriva traficului (CoE)
Azil, migrație și frontiere

Drepturile copilului

Pagina  Comisiei Europene (UE)
Pagina Serviciuuil European de Actiune Externa (UE)

Tortura
Comitetul pentru prevenirea torturii
Pagina Serviciuuil European de Actiune Externa (UE)

Rasismul şi intoleranţa

Comisia împotriva Rasismului şi Intoleranţei (CoE)
Rasismul și xenofobia

Pagina Serviciuuil European de Actiune Externa (UE)
Pagina Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a UE

Migratia
Migraţia şi drepturile omului: CoE
Minoritatile 
Construirea unei Europe pentru şi cu copiii: CoE
Pagina  Comisiei Europene (UE)
Pagina Serviciuuil European de Actiune Externa (UE)

EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE

ASIGURAREA DREPTURILOR SOCIALE
Codul european de securitate
Pagina Consiliului Europei (eng)

Video

Video ‘I watched my husband drown’

Video Syrian refugee reads poem

Video Migrants face uncertain future

Video On board a ship sent to spot migrants

Video Greek grandmother opens home to Syrians

http://www.statewatch.org/