Concursul național pentru liceeni EUROSCOLA, ediția a IX-a (2016)

Titlul proiectului:Criza refugiaților într-o Europă a valorilor

Perioada: 11 mai 2016 – 10 octombrie 2016

Obiective:
• mai bună cunoaştere a Uniunii Europene și a valorilor pe care se întemeiază aceasta;
• creșterea gradului de conștientizare și responsabilizare a elevilor cu privire la contextul social,
economic și politic european contemporan;
• dezvoltarea abilităţilor de comunicare ale elevilor și abilităților de lucru în echipă la elevi;
• dezvoltarea abilităților creative ale elevilor;
• realizarea și filmarea unei scurte piese de teatru (scenete) care să evidențieze creativitatea elevilor și înțelegerea contextului propus pentru tema dată.

Stadiile proiectului:
*documentare
*conceperea si realizarea proiectului respectand toate etapele
*intocmirea dosarului si trimiterea acestuia la Biroul de Informare al Parlamentului European în
România.

Mai multe informatii AICI